wearex
23 آذر 1401 - 18:11

کشف محموله سلاح‌های آمریکایی در استان خراسان شمالی

کشف محموله سلاح‌های آمریکایی در استان خراسان شمالی، که برای کشتن مردم وارد کشور شده بود!

منبع: مهر
شناسه خبر: 911093